Cookies en privacy

Over cookies en wat we er mee doen

Om een website goed te laten werken is het vrijwel onmogelijk geen cookies te gebruiken. Een cookie wordt uitgelegd als een klein bestandje dat op je computer of telefoon wordt geplaatst. 

Ook de website waar je nu op kijkt plaatst cookies. Dit zijn functionele cookies, die het dus mogelijk maken om de website naar behoren te laten functioneren, én analytische cookies

Die laatste zijn belangrijk om je over te informeren: wanneer je een website maakt vind je het meestal wel prettig om te weten of er überhaupt iemand op kijkt. Komen er mensen via Google op je website terecht, dan ben je natuurlijk hartstikke blij. Om dat te kunnen achterhalen worden externe programma's gebruikt, in de meeste gevallen Google Analytics. Er wordt dus bij ieder bezoek een 'cookie' geplaatst, zodat de website-eigenaar kan zien of er bezoekers zijn geweest. 

Omdat de privacy van onze bezoekers voor ons enorm belangrijk is, hebben we er bij Van de Kraats Teksten alles aan gedaan om de gegevens die naar Google Analytics gestuurd worden anoniem te maken. Er wordt dus GEEN ip-adres meegestuurd. Hierdoor waarborgen we je privacy en kunnen wij toch nog zien welke pagina gevonden wordt via Google en welke niet, hoe lang bezoekers op de website blijven en meer van dat soort dingetjes. We zien dus enkel dat wat we nodig hebben om de website te kunnen verbeteren. Standaard bewaart Google dit soort gegevens, daarom hebben we de bewaartermijn op zo kort mogelijk gezet (14 maanden). Ook hebben we Google niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Tip!

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacystatement

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Vanzelfsprekend behandelen wij je gegevens met respect. In deze privacyverklaring kun je lezen wat wij doen om persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van de Kraats Teksten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van de Kraats Teksten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Van de Kraats Teksten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Kraats Teksten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van de Kraats Teksten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van de Kraats Teksten. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vandekraatsteksten.nl. Mocht je hierna nog ontevreden zijn, heb je altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van de Kraats Teksten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandekraatsteksten.nl